Sekretarz PKA weźmie udział w seminarium „Dobra akredytacja – co to znaczy?”.

Dr hab. Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie 20 czerwca br. w organizowanym przez Fundację na rzecz Jakości Kształcenia seminarium „Dobra akredytacja – co to znaczy?”.

W programie seminarium przewidziano m. in. dyskusję na temat jakości w szkolnictwie wyższym, kierunków zmian w procedurach akredytacyjnych stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, roli tzw. środowiskowych komisji akredytacyjnych, przykłady dobrych praktyk na przykładzie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, a także informację na temat projektowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

photodune-5697641-questions-xs

Wśród prelegentów organizatorzy seminarium wymieniają – oprócz dr hab. Marii Próchnickiej – także prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, prof. dr. hab. Bohdana Macukowa oraz prof. dr. hab. Leszka Pączka.