Komunikat PKA w sprawie ocen instytucjonalnych i programowych.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącymi dokonywanych przez Komisję ocen programowych, a także ocen instytucjonalnych wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.455), a w szczególności wymagania od uczelni podczas oceny programowej formułowania już w bieżącym roku akademickim raportów … Czytaj dalej