Wizytacje PKA: 7 – 13 grudnia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 7 – 13 grudnia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 7 – 8 grudnia: na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; 8 – 9 grudnia: na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 9 – 10 grudnia: na kierunku … Czytaj dalej

Szkolenie kandydatów na ekspertów PKA ds. pracodawców.

W dniach 20 – 21 listopada br. w siedzibie Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej zorganizowane zostało kolejne spotkanie szkoleniowe prowadzone przez obecnych członków i ekspertów PKA z myślą o kandydatach na ekspertów do spraw pracodawców uczestniczących w ocenie jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Podobnie jak w poprzednich edycjach, program spotkania przewidywał wprowadzenie do kwestii formalnych i organizacyjnych (m. in. obejmujących aspekty związane z funkcjonowaniem szkół wyższych w Polsce, strukturą zarządzania uczelniami … Czytaj dalej

Lista wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na przełomie listopada i grudnia 2015 r. (ponowna aktualizacja).

Na przełomie listopada i grudnia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 29 – 30 listopada: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 30 listopada – 1 grudnia: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; … Czytaj dalej

„Monitor kształcenia i szkolenia 2015” wydany.

„Monitor kształcenia i szkolenia” to aktualizowana co roku publikacja zawierająca obraz ewolucji systemów kształcenia w Europie. W tegorocznej edycji periodyku (obecnie dostępnego tylko w języku angielskim) znajdziemy szereg interesujących danych dotyczących polskiego szkolnictwa, w tym m. in. następujące: wskaźnik zatrudnienia dla absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (poziomy 5 – 8 wg skali ISCED), którzy ukończyli studia w latach 2010 – 2013 wyniósł w 2014 r. … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w European Quality Assurance Forum 2015.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w 10 edycji European Quality Assurance Forum. Konferencja organizowana w dniach 19 – 21 listopada br. w Londynie wspólnie przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Students Union (ESU), European University Association (EUA) oraz European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)  poświęcona będzie prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie zapewniania jakości: zagadnieniom … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 23 – 29 listopada 2015 r.

W ostatnich dniach listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny: 25 – 26 listopada: na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; na kierunku „metalurgia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 26 – 27 listopada: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Prof. Marek Rocki członkiem Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki wziął udział, na zaproszenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD), w posiedzeniu Kapituły Profesorskiej VIII edycji Konkursu PRODOK – konkursu organizowanego przez KRD cyklicznie od 2008 r., którego celem jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach III stopnia. W ramach konkursu PRODOK dokonywana jest ocena studiów doktoranckich na podstawie następujących kryteriów: … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w panelu nt. zapewniania jakości kształcenia.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Marek Rocki, wziął udział w panelu dyskusyjnym „Przyszły udział studentów w zapewnianiu jakości kształcenia”. Debata była jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 20 – lecia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości odbywały się w dniach 6 – 8 listopada br. i obejmowały Targi StudentEXPO, Galę Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes 2015, uroczyste posiedzenie Parlamentu Studentów RP, a także Bal Jubileuszowy. … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w terminie 15 – 22 listopada.

W dniach 15 – 22 listopada 2015 r. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 15 – 16 listopada: na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku; 16 – 17 listopada: na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej; 16 – 18 listopada: na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ocena instytucjonalna); 17 listopada: … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w konferencji QACHE.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akademickiej wezmą udział w konferencji organizowanej przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) we współpracy z Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) w dniach 5 – 6 listopada br. w Paryżu w ramach projektu Quality Assurance of Cross-Border Higher Education (QACHE). Tematem przewodnim spotkania będą najbardziej aktualne kwestie związane z rozwojem kształcenia … Czytaj dalej