Prof. Marek Rocki członkiem Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK.

plenum_2014_1Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki wziął udział, na zaproszenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD), w posiedzeniu Kapituły Profesorskiej VIII edycji Konkursu PRODOK – konkursu organizowanego przez KRD cyklicznie od 2008 r., którego celem jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach III stopnia.

W ramach konkursu PRODOK dokonywana jest ocena studiów doktoranckich na podstawie następujących kryteriów:

  • wpływu doktorantów na proces kształcenia;
  • zabezpieczenia socjalnego doktorantów;
  • wspierania aktywności młodych naukowców;
  • mechanizmów samorządności doktoranckiej;
  • wsparcia udzielanego niepełnosprawnym doktorantom.

Posiedzenie Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK odbyło się 9 listopada  br., natomiast uroczysta gala wręczenia nagród laureatom przewidziana jest na 19 listopada 2015 r.