Ministerialny projekt zmiany standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Celem projektowanych zmian, jak czytamy w dokumencie zawierającym ocenę skutków regulacji, jest wprowadzenie na kierunku lekarskim kształcenia o profilu ogólnoakademickim w miejsce profilu praktycznego: „Należy wskazać, że przypisanie studiom wyższym na kierunku lekarskim profilu praktycznego jest w obecnych realiach nieuzasadnione. … Czytaj dalej

Przerwa wakacyjna.

Uprzejmie informujemy, że 7 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przed tegoroczną przerwą wakacyjną. Kolejne posiedzenie Prezydium Komisji zaplanowane zostało na pierwszy dzień września (harmonogram posiedzeń w 2016 r. dostępny jest tutaj). Prac nie wstrzymuje oczywiście Biuro PKA – wszelkie czynności dotyczące opiniowania wniosków oraz dokonywania ocen programowych i instytucjonalnych realizowane będą w terminach wynikających z odpowiednich procedur. Na bieżąco aktualizowana będzie … Czytaj dalej

Konkurs NCBiR na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 27 czerwca br. – w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kwalifikacji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – konkurs na projekty podnoszące kwalifikacje kadry dydaktycznej. Wnioski uczelni publicznych i niepublicznych będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września br. Powinny one obejmować swoim zakresem co najmniej trzy z wymienionych poniżej obszarów: innowacyjne umiejętności dydaktyczne (np. learning by doing, design thinking); umiejętności … Czytaj dalej