Przerwa wakacyjna.

Uprzejmie informujemy, że 7 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przed tegoroczną przerwą wakacyjną. Kolejne posiedzenie Prezydium Komisji zaplanowane zostało na pierwszy dzień września (harmonogram posiedzeń w 2016 r. dostępny jest tutaj).

Prac nie wstrzymuje oczywiście Biuro PKA – wszelkie czynności dotyczące opiniowania wniosków oraz dokonywania ocen programowych i instytucjonalnych realizowane będą w terminach wynikających z odpowiednich procedur. Na bieżąco aktualizowana będzie również lista ocenionych kierunków studiów i jednostek uczelni oraz lista przyznanych poszczególnym kierunkom studiów oraz jednostkom organizacyjnym ocen wyróżniających.
W trakcie wakacji udostępniona zostanie również informacja o ocenach Polskiej Komisji Akredytacyjnej planowanych w roku akademickim 2016/2017.

sunflower-1421011_640

Przypominamy ponadto, że wyodrębnione w strukturze PKA zespoły pracują w nieco innym rytmie, wynikającym z konieczności przygotowania odpowiednich materiałów na posiedzenie Prezydium PKA. Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkania robocze tych gremiów z pewnością odbędą się przed 1 września.