Pierwsze posiedzenie Prezydium PKA po przerwie wakacyjnej.

Na 1 dzień września zaplanowane zostało pierwsze posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po tegorocznej przerwie wakacyjnej. W okresie wrzesień – grudzień 2016 r. odbędzie się ogółem 7 posiedzeń tego gremium: po 2 we wrześniu, październiku i listopadzie oraz 1 w grudniu. Posiedzenia poszczególnych zespołów Komisji odbywać się będą w terminach odpowiednio wcześniejszych, pozwalających na przygotowanie podlegających rozpatrzeniu materiałów. Wraz z początkiem roku akademickiego będziemy także … Czytaj dalej

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. Projekt stanowi stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W załączniku do rozporządzenia zawarto opis charakterystyk poziomów 6 … Czytaj dalej

Uczelnie, jednostki i kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2016/17.

Polska Komisja Akredytacyjna udostępniła listę uczelni, jednostek i kierunków studiów wyznaczonych do oceny w nadchodzącym roku akademickim. Prezydium PKA wskazało ogółem 336 kierunków studiów podlegających ewaluacji w roku akademickim 2016/17, w tym: zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych dokona 55 ocen; zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych – 52; zespół nauk technicznych – 48; zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu … Czytaj dalej

Projekty nowych rozporządzeń udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drugim dniu sierpnia br. udostępnione zostały m. in. projekty rozporządzeń dotyczących: dokumentacji przebiegu studiów – skrócono m. in. okres przechowywania akt osobowych studenta w uczelni do 15 lat oraz wprowadzono możliwość ich digitalizacji, a także dostosowano siatkę pojęciową do obecnie obowiązujących przepisów; ogólnych kryteriów oceny programowej – w dokumencie uwzględniono zmiany wynikające z ostatniej … Czytaj dalej