Pierwsze posiedzenie Prezydium PKA po przerwie wakacyjnej.

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18 (kopia)Na 1 dzień września zaplanowane zostało pierwsze posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po tegorocznej przerwie wakacyjnej. W okresie wrzesień – grudzień 2016 r. odbędzie się ogółem 7 posiedzeń tego gremium: po 2 we wrześniu, październiku i listopadzie oraz 1 w grudniu.

Posiedzenia poszczególnych zespołów Komisji odbywać się będą w terminach odpowiednio wcześniejszych, pozwalających na przygotowanie podlegających rozpatrzeniu materiałów.

Wraz z początkiem roku akademickiego będziemy także udostępniać informacje o datach wizytacji w poszczególnych uczelniach i na poszczególnych kierunkach studiów. Tego typu dane obejmują oceny mające się odbyć w terminie kilkunastu dni od daty publikacji.

Harmonogram spotkań Prezydium PKA w roku 2016 zostanie przedstawiony w czwartym kwartale br.