Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2015 r.

W pierwszym kwartale roku 2015 otrzymaliśmy 38 ankiet, a zatem o 14 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, w tym 17 w ciągu jednego miesiąca. Jest to nowy rekord PKA (lepszy od poprzedniego, odnotownego w lipcu ubiegłego roku, o 2 kwestionariusze). Praca członków i ekspertów Komisji oceniana jest bardzo wysoko: noty pozytywne stanowią 98,5% wszystkich opinii, a ocena maksymalna zdecydowanie dominuje (stanowi przeszło 88% wskazań). Wśród … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 4 – 10 maja 2015 r. (ponowna aktualizacja).

W dniach 4 – 10 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny: 4 – 6 maja: na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ocena instytucjonalna), 6 – 8 maja: na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej (ocena instytucjonalna), na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (ocena instytucjonalna), 7 – 8 maja: na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym … Czytaj dalej

Konferencja poświęcona EOSW w Armenii: 14 – 15 maja 2015 r.

– W rezultacie wysiłku podjętego 16 lat temu Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego stał się faktem i potwierdził, że w środowisku zdefiniowanym przez globalizację i konkurencyjność to edukacja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju europejskich społeczeństw – napisał Armen Ashotyan, Minister Edukacji i Nauki Republiki Armenii, w liście skierowanym do uczestników organizowanej w 2015 r. w Erywaniu w Armenii konferencji ministrów szkolnictwa wyższego. Jedną z kluczowych decyzji, której podjęcia oczekuje się podczas majowego … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 27 kwietnia – 3 maja 2015 r.

W tygodniu wyznaczonym datami 27 kwietnia oraz 3 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące wizytacje w szkołach wyższych: 27 – 28 kwietnia: na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na kierunku „wiedza o teatrze” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 29 – 30 kwietnia: na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.   … Czytaj dalej

Nowe wzory opinii PKA.

Na stronie internetowej PKA, w zakładce „Kompetencje – Wzory i procedury” opublikowane zostały nowe wzory opinii dotyczących wniosku o nadanie uprawnień do prwoadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. View image | gettyimages.com Powyższe wzory, określone odrębnie dla profilu praktycznego i ogólnoakademickiego, zostały przyjęte na mocy Uchwały Nr 178/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. Dokumenty zostały dostosowane do zmienionych przepisów … Czytaj dalej

Spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

W dniu 27 kwietnia br. odbędzie się kolejne w cyklu spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zapoczątkowanym w roku 2013. Tym razem planowane jest połączenie posiedzenia z udziałem w seminarium zatytułowanym „Institutional audit / review / accreditation” organizowanym w ramach tzw. Drugiej Grupy Roboczej (Working Group 2) European Consortium for Accreditation. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat zasad prowadzenia oceny instytucjonalnej … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 20 – 27 kwietnia 2015 r. (ponowna aktualizacja).

W dniach 20 – 27 kwietnia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia: 20 -21 kwietnia: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 22 – 23 kwietnia: na kierunku „architektura” … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA będą uczestniczyć w ENQA Members’ Forum.

Piąte ENQA Members’ Forum organizowane jest w dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. w Cordobie we współpracy z Andalusian Agency of Knowledge, Department of Evaluation and Accreditation (AAC-DEVA), a jego program w znacznej mierze wypełni dyskusja nad efektami realizowanego przez ENQA  projektu „Quality Procedures in European Higher Education”, a także zmianami procesu dokonywania zewnętrznego przeglądu agencji akredytacyjnych. W gronie prelegentów znajduje się m. in. … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 13 – 19 kwietnia 2015 r.

W dniach 13 – 19 kwietnia 2015 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 13 – 14 kwietnia: na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 15 … Czytaj dalej

Stanowisko PKA w sprawie raportu RGNiSW pt. „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia…”.

W dniu 12 marca br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło Uchwałę Nr 129/2015 w sprawie Raportu nr 1/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”. Poniżej prezentujemy fragment stanowiska Komisji. Całą jego treść można pobrać tutaj. [blockquote author=”Stanowisko w sprawie Raportu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego” link=”https://pka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/04/129-skan-uchwały-Prezydium-PKA-ze-Stanowiskiem-2.pdf” link_title=”” target=”_blank”]Lektura Raportu, który miał lub … Czytaj dalej