Wizytacje PKA w dniach 27 kwietnia – 3 maja 2015 r.

W tygodniu wyznaczonym datami 27 kwietnia oraz 3 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące wizytacje w szkołach wyższych:

  • 27 – 28 kwietnia:
    • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
    • na kierunku „wiedza o teatrze” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • 29 – 30 kwietnia:
    • na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.