Publiczny nabór na ekspertów międzynarodowych Kosowskiej Agencji Akredytacyjnej (KAA)

Kosowska Agencja Akredytacyjny (KAA) to niezależna instytucja odpowiedzialna za wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz ich programach studiów na terenie Kosowa. Głównym zadaniem KAA jest zarządzanie procesami akredytacji, reakredytacji, monitorowania, walidacji programów studiów na terenie Kosowa. Wszystko to odbywa się zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami, zwłaszcza z uwzględnieniem odpowiednich European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG). KAA regularnie zaprasza ekspertów … Czytaj dalej