Publiczny nabór na ekspertów międzynarodowych Kosowskiej Agencji Akredytacyjnej (KAA)

Kosowska Agencja Akredytacyjny (KAA) to niezależna instytucja odpowiedzialna za wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz ich programach studiów na terenie Kosowa.

Głównym zadaniem KAA jest zarządzanie procesami akredytacji, reakredytacji, monitorowania, walidacji programów studiów na terenie Kosowa. Wszystko to odbywa się zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami, zwłaszcza z uwzględnieniem odpowiednich European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG).

KAA regularnie zaprasza ekspertów międzynarodowych z zakresu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia do współpracy. Nabór pozostaje otwarty cały rok, a aplikacja jest możliwa pod adresem: https://akreditimi.rks-gov.net/call-for-experts/ .