PKA prepares a seminar for international experts.

The Polish Accreditation Committee, in line with its 2012 – 2015 strategy as well as in accordance with suggestions formulated in a report summarizing findings of independent experts during an external review of PKA's activities performed in November 2013, organise on 27 and 28 March 2014 a seminar in Cracow for international experts who take part in … Czytaj dalej

PKA organizuje szkolenie eskpertów międzynarodowych.

Polska Komisja Akredytacyjna, realizując strategię przyjętą na lata 2012 – 2015, a także wychodząc naprzeciw sugestiom zawartym w raporcie niezależnych ekspertów, którzy w listopadzie 2013 r. dokonali zewnętrznej oceny działalności PKA, organizuje w dniach 27 – 28 marca 2014 r. w Krakowie szkolenie dla ekspertów międzynarodowych uczestniczących w procedurach ocen programowych i instytucjonalnych. Szkolenie ma charakter zamknięty, a jego celem jest doskonalenie umiejętności przede wszystkim … Czytaj dalej

Członkostwo PKA w ENQA potwierdzone!

W listopadzie 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna poddała się przewidzianemu w Statucie cyklicznemu zewnętrznemu przeglądowi działalności. Zgodnie z procedurą European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Komisja opracowała raport samooceny, a następnie poddała się ewaluacji prowadzonej w jej siedzibie przez zespół międzynarodowych ekspertów, któremu przewodniczyła prof. Galina Motova. Procedura ENQA ma na celu ustalenie czy i w jakim stopniu działania podejmowane przez agencje akredytacyjne są zgodne … Czytaj dalej

IMPALA seminar in Mannheim.

The conference entitled „Impact Analysis of External Quality Assurance in Higher Education Institutions: Methodology and Its Relevance for Higher Education Policy” will be held in Mannheim, Germany on 19 – 20 May 2014. Seminar is organised within IMPALA project framework (Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic Methodology and Application … Czytaj dalej

Projekt IMPALA – seminarium w Mannheim.

W dniach 19 – 20 maja 2014 r. w Mannheim odbędzie się seminarium poświęcone analizie wpływu zewnętrznego zapewniania jakości na szkolnictwo wyższe („Impact Analysis of External Quality Assurance in Higher Education Institutions: Methodology and Its Relevance for Higher Education Policy”). Seminarium organizowane jest w ramach programu IMPALA (Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic … Czytaj dalej

Progress in quality assurance in higher education.

At the end of January 2014 European Commission published a „Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education” depicting changes in the area of quality assurance in higher education within a 2009 – 2013 time – frame and the challenges that happened within that time – frame, such as greatly expanded number of students and … Czytaj dalej

Postępy w zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym.

W końcu stycznia bieżącego roku ukazał się raport Komisji Europejskiej zatytułowany „Progress in Quality Assurance in Higher Education” poświęcony diagnozie zmian w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym w latach 2009 – 2013 – zmian zachodzących w obliczu takich wyzwań jak rosnąca liczba studentów oraz uczelni wyższych, rosnąca rola współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, czy pojawianie się nowych technologii rewolucjonizujących kształcenie na poziomie wyższym (np. Massive … Czytaj dalej

EURASHE conference „Quallifactions for the Labour Market” in Yerevan.

EURASHE announced 24th edition of the annual conference, which this time will be dedicated to qualifications for the labour market. The conference will be organised on 15 – 16 May 2014 jointly by Yerevan State University, Yerevan State University of Architecture and Construction supported by Armenian Ministry of Education and Science and Rectors Council of Armenian State Higher … Czytaj dalej

Konferencja „Qualifactions for the Labour Market” w Erywaniu.

W dniach 15 – 16 maja 2014 r. w Erywaniu odbędzie się 24 edycja dorocznej konferencji EURASHE, tym razem zatytułowana „Qualifications for the Labour Market”, zorganizowana przez Yerevan State University, Yerevan State University of Architecture and Construction przy współudziale ormiańskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Rektorów Ormiańskich Publicznych Uczelni Wyższych. Organizatorzy motywem przewodnim konferencji uczynili problem zatrudnienia – w pierwszym … Czytaj dalej

The state of University – Business cooperation in Europe.

Science – to – Business Marketing Research Centre, apprimo and University Industry Innovation Network – three institutions that focus their activity on the verge of world of science and world of entrepreneurship published a report prepared under auspices of the European Committee concerning cooperation between higher education institutions and business in Europe. The research was performed in … Czytaj dalej