Konferencja „Qualifactions for the Labour Market” w Erywaniu.

Logo EURASHEW dniach 15 – 16 maja 2014 r. w Erywaniu odbędzie się 24 edycja dorocznej konferencji EURASHE, tym razem zatytułowana „Qualifications for the Labour Market”, zorganizowana przez Yerevan State University, Yerevan State University of Architecture and Construction przy współudziale ormiańskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Rektorów Ormiańskich Publicznych Uczelni Wyższych.

Organizatorzy motywem przewodnim konferencji uczynili problem zatrudnienia – w pierwszym dniu spotkania przewidziano m. in. wystąpienie dotyczące postrzegania absolwentów przez pracodawców oraz poświęcone kształtowaniu relacji pomiędzy sektorem uczelni wyższych a rynkiem pracy zarówno przez pryzmat umiejętności oczekiwanych od absolwentów, jak i roli szkolnictwa wyższego w ich zapewnianiu. Mocnym punktem pierwszego dnia będzie z pewnością wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej zogniskowane wokół inicjatyw podejmowanych przez tę instytucję w kontekście strategii Europa 2020.

Drugi dzień konferencji upłynie pod znakiem warsztatów praktycznych dotyczących współpracy świata nauki i biznesu, w trakcie których poruszone zostaną m. in. kwestie praktyk studenckich, wskaźników statystycznych dotyczących zatrudnienia, wpływu interesariuszy na poziom zatrudnienia młodych absolwentów oraz wykorzystywania efektów kształcenia jako narzędzia dywersyfikacji programów.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie organizatorów.