Komentarz PKA do raportu pt. Kilka uwag na temat działalności PKA…

Komentarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej do raportu pt. Kilka uwag na temat działalności PKA w roku akad. 2011/2012, który zgodnie z informacją zawartą w „Stanowisku KRASP zawierającym uwagi do – Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (…)” został przyjęty w dniu 22 maja b.r. w formie Uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich: W dniu 13 czerwca 2013 r. Pani Prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki … Czytaj dalej

Meeting of PKA’s QA experts in September.

The next in the series of cyclical meetings of PKA's quality assurance experts and the first after the summer break will take place on 2nd of September. The discussion is planned to cover following topics: quality assessment of academic staff, including assessment performed by students, PhD students, postgraduate students as well as assessment of HR policy; information … Czytaj dalej

Wrześniowe spotkanie ekspertów ds. jakości.

Kolejne z serii cyklicznych spoktań grona ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a pierwsze po przerwie wakacyjnej, odbędzie się w dniu 2 września br. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat: oceny jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także przez studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz realizowanej polityki kadrowej; problematyce funkcjonowania systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia. Data kolejnego … Czytaj dalej

PKA’s Quality Forum in Gdynia

PKA announces 2012 Quality Forum dediated to new challenges in quality assurance and assesment in higher education which will be held in Gdynia (5 – 6 November 2012) in cooperation of Naval Academy in Gdynia, Foundation Pomeranian Studendts; Coalition and Polish Accreditation Committe. For detailed info please visit http://forumjakosci.amw.gdynia.pl/ Polski

ACA / EUA Seminar on MOOCs.

The seminar, entitled Making sense of the MOOCs, will unpack the very concept of MOOCs (Massive Open Online Courses). Are MOOCs just „old wine in new bottles”? How are they different from traditional online distance learning initiatives? Who are the players and where are they from? What do MOOCs offer to the learners? How are MOOCs financed? … Czytaj dalej

Październikowe seminarium ACA / EUA poświęcone MOOC.

10 października br. w Brukseli odbędzie się seminarium poświęcone Massive Open Online Courses (Masowym Otwartom Kursom Online). W programie przewidziano między innymi dyskusję na temat idei MOOC, specyfiki tej formy kształcenia (w tym różnic w stosunku do dotychczasowych inicjatyw związanych z kształceniem na odległość), jej zalet oraz określenia publiczności, do której takie kursy są organizowane, Program spotkania: Środa 19.00 Kolacja Czwartek 08.30 Rejestracja 09.15 Powitanie gościBernd Wächter, ACA … Czytaj dalej