Październikowe seminarium ACA / EUA poświęcone MOOC.

10 października br. w Brukseli odbędzie się seminarium poświęcone Massive Open Online Courses (Masowym Otwartom Kursom Online). W programie przewidziano między innymi dyskusję na temat idei MOOC, specyfiki tej formy kształcenia (w tym różnic w stosunku do dotychczasowych inicjatyw związanych z kształceniem na odległość), jej zalet oraz określenia publiczności, do której takie kursy są organizowane,

Program spotkania:

Środa

19.00

Kolacja

Czwartek

08.30

Rejestracja

09.15

Powitanie gości
Bernd Wächter, ACA

09.30

MOOC. Informacje wstępne.
Tim Gore, Global Networks and Communities, University of London International

10.05

Dobre praktyki i wyzwania
Rolf Hoffmann, German-American Fulbright Commission

10.40

Przerwa kawowa

11.00

Europejskie MOOC
Kris Olds, University of Wisconsin

11.35

Finansowanie MOOC
William Lawton, Observatory on Borderless Higher Education

12.10

MOOC: perspektywy europejskie
Michael Gaebel, European University Association (EUA)

12.45

Lunch

13.45

„Tradycyjne” kształcenie na odległość a MOOC.
Joran van Aart, Studyportals

14.20

Europejskie MOOC.
Hannes Klöpper, iversity GmbH (Berlin, Germany)

15.00

Przerwa kawowa.

15.15

Inicjatywa OpenupEd
Fred Mulder, European Association of Distance Teaching Universities

15.50

MOOC w Swiss Federal Institute of Lausanne
Karl Aberer, EPFL

16.25

MOOC a relacja student – nauczyciel
Daniel McFarland, Stanford Graduate School of Education (online)

17.00

Wnioski
Bernd Wächter, ACA