PKA w EQAR.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna została przyjęta do European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) – rejestru założonego wspólnie przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Students' Union (ESU), European Unversity Association (EUA) i European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), stanowiącego wykaz agencji ds. zapewniania jakości, których działania w znaczącym stopniu … Czytaj dalej