PKA w EQAR.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna została przyjęta do European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) – rejestru założonego wspólnie przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Students' Union (ESU), European Unversity Association (EUA) i European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), stanowiącego wykaz agencji ds. zapewniania jakości, których działania w znaczącym stopniu odpowiadają europejskim standardom i wskazówkom dla zapewniania jakości (ESG). Zgodność ta jest potwierdzana w toku zewnętrznej oceny przeprowadzanej przez panel niezależnych ekspertów, a koordynowanej przez instytucję niezwiązaną z poddawaną ocenie agencją.

Celem EQAR jest dostarczanie jasnych i rzetelnych informacji o funkcjonujących w Europie instytucjach zapewniania jakości, a także zwiększanie przejrzystości systemów zapewniania jakości funkcjonujących w europejskim szkolnictwie wyższym.

Aktualny wykaz agencji przyjętych do EQAR dostępny jest pod adresem http://www.eqar.eu/register.html