Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września br. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający siedem recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach. Opinia oraz Uchwała Nr 693/2017 Prezydium PKA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku Collegium Mazovia Innowacyjnej … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie października br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie października Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 października  na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; na kierunku „kompozycja i teoria muzyki” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; 18-19 października na kierunku „fizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; na kierunku „fizyka … Czytaj dalej

Działalność PKA oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli

W dniu 4 października 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała informację o wynikach kontroli pn. „System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych”. W ramach wspomnianej kontroli  ocenie została poddana m.in. działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z oceną cząstkową sformułowaną na str. 17 wystąpienia pokontrolnego: „Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia aktywność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze doskonalenia jakości kształcenia w szkołach wyższych. Komisja współpracowała z międzynarodowymi instytucjami … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie października br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie października Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 6-7 października  na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli; 7-8 października  na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; 12-13 października  na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki … Czytaj dalej

Komunikat w sprawie modyfikacji wzorów opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów

Komunikat w sprawie modyfikacji wzorów opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia Zgodnie z art. 205 ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca … Czytaj dalej

Komunikat w sprawie zmiany zakresu oceny programowej w obrębie szczegółowego kryterium 4

Komunikat w sprawie zmiany zakresu oceny programowej w obrębie szczegółowego kryterium 4 Kadra prowadząca proces kształcenia W związku z tym, że w dniu 1 października 2018 wchodzi w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i jednocześnie traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. … Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej   Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne na: BIP PKA   Uwaga! Z dniem 5 października 2018 r. w treści ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”, wprowadza się następującą zmianę: punkt 10 w brzmieniu: „10.   Aktualne zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo … Czytaj dalej