Wizytacje w drugiej połowie października br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie października Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 października 

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku;

na kierunku „kompozycja i teoria muzyki” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie;

18-19 października

na kierunku „fizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „fizyka techniczna” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „ekonofizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

19-20 października 

na kierunku „matematyka” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia  Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu;

na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym  na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego;

21-22 października 

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

na kierunku „architektura wnętrz” prowadzonym na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej;

22-23 października 2018 r.

na kierunku „bioinżynieria” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

24-25 października 

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej;

25-26 października 

na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej;

na kierunku „komunikacja europejska”  w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

26-27 października 

na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej;

na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym w PWSZ Oświęcimiu;

na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej;

27-28 października 

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej;

28-29 października 

na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku „filologia” na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.