Wizytacje PKA w dniach 8 – 16 marca 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 8 – 16 marca 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 8 – 9 marca: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, 11 – 12 marca: na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 11 – 13 marca: na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (ocena instytucjonalna), … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 2 – 8 marca 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 2 – 8 marca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości w polskich uczelniach wyższych: 2 – 3 marca: na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym przez Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn … Czytaj dalej

Forum Jakości 2015

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni we współpracy z Fundacją Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’ Coalition mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu Forum Jakości. Tegoroczna edycja Forum Jakości zogniskowana będzie wokół bieżących wyzwań w zapewnianiu jakości, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Po raz pierwszy Forum Jakości będzie miało formułę dwudniowego wydarzenia, w ramach którego uczestnicy będą … Czytaj dalej

Konferencja INQAAHE nt. zapewniania jakości kształcenia w Chicago.

W dniach 30 marca – 3 kwietnia w Chicago odbędzie się konferencja zatytułowana „Changing Landscape of Higher Education: New Demands on Quality Assurance” organizowana przez International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) oraz Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP). Program konferencji obejmuje m. in. warsztaty na temat ponadnarodowych dostawców usług akredytacyjnych; opracowanego przez INQAAHE zbioru dobrych … Czytaj dalej

Spotkania grup roboczych, komitetu sterującego CeQuInt oraz zarządu ECA.

W dniach 25 – 27 lutego br. przy okazji konferencji podsumowujacej projekt CeQuInt (Certificate of Quality in Internationalisation) prowadzony przez European Consortium for Accreditation (ECA) odbędą się także następujące spotkania, w których udział wezmą przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej: posiedzenie zarządu ECA – organizacji powołanej w 2003 r. w celu wspierania wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych, współpracy agencji akredytacyjnych oraz wspierania procesów umiędzynarodowienia kształcenia, posiedzenie … Czytaj dalej

Wizytacje PKA zaplanowane w okresie 24 lutego – 1 marca 2015 r.

W dniach 24 lutego – 1 marca 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen jakości: 25 – 26 lutego: na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 25 – 27 lutego: na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (ocena instytucjonalna), 26 – 27 lutego: … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 16 – 24 lutego 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 16 – 23 lutego 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi wizytacje na następujących kierunkach studiów: 17 – 19 lutego: na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospdarstwa Wiejskiego w Warszawie (ocena instytucjonalna), 20 – 21 lutego: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, 21 – … Czytaj dalej

Specjalna sesja EQAR poświęcona projektowi ESG.

W dniach 23 – 24 stycznia 2015 r. odbyła się specjalna sesja European Quality Assurance Register (EQAR) poświęcona, między innymi, dyskusji nad projektowanymi zmianami do European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG). Jednym z najbardziej istotnych powodów zwołania sesji było rozpoczęcie działań mających na celu wypracowanie zestawu wskazówek interpretacyjnych dla nowych ESG (ESG Interpretation Guidelines). Taki podręcznik – zgodnie … Czytaj dalej

Współpraca przedsiębiorców z uczelniami – warsztaty EURASHE w Brukseli.

W dniu 26 lutego 2015 r. w Brukseli odbędzie się organizowany przez EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) oraz EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universitites) warsztat poświęcony współpracy przedstawicieli biznesu i uczelni wyższych zatytułowany „Emerging Models of Cooperation between Private Sectors Organisations and Higher Education Institutions”. – Współpraca uczelni z sektorem biznesu jest obecnie … Czytaj dalej