Wizytacje PKA w dniach 2 – 8 marca 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 2 – 8 marca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości w polskich uczelniach wyższych:

 • 2 – 3 marca:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej,
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym przez Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego,
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • 3 – 4 marca:
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
 • 4 – 5 marca:
  • na kierunku „architektura i urbanistyka” prowadzonym na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie,
 • 4 – 6 marca:
  • na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (ocena instytucjonalna),
 • 5 – 6 marca:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Inżynieryjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu,
 • 6 – 7 marca:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
 • 7 – 8 marca:
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.