Wizytacje w marcu 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w marcu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 29 luty – 1 marca  na kierunku ekonomia prowadzonym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie;  2–3 marca   na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej;  na kierunku wojsko w systemie służb publicznych prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;  3–4 marca   na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;  na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;  na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;  5–6 marca   na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;  6–7 marca   na kierunku inżynieria … Czytaj dalej

Webinarium PKA dla uczelni

ołówki na żółtym tle

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium PKA dotyczącym zasad postępowania w trakcie oceny programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w harmonogramie przeprowadzania wizytacji. Szkolenie odbędzie się 5 marca 2020 r. w godzinach 13.00 – 14.30 Szczegółowe informacje dotyczące webinarium zostaną przekazane do wszystkich uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Biuro PKA poszukuje pracownika

ołówki na żółtym tle

na stanowisko Głównego Księgowego. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 20 lipca 2020 r.