Wizytacje w marcu 2020 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w marcu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

29 luty – 1 marca 

na kierunku ekonomia prowadzonym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie; 

2–3 marca  

na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej; 

na kierunku wojsko w systemie służb publicznych prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; 

3–4 marca  

na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; 

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 

5–6 marca  

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; 

6–7 marca  

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnika Rzeszowskiej; 

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;  

na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja prowadzonym w Politechnice Opolskiej; 

na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie; 

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim; 

7–8 marca  

na kierunku ekonomia prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy; 

na kierunku administracja prowadzonym w Gdańskiej Szkole Wyższej WZ w Olsztynie; 

9 marca  

na kierunku informatyka prowadzonym w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku; 

9–10 marca  

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Krakowskiej; 

10–11 marca  

na kierunku informatyka stosowana prowadzonym w Politechnice Warszawskiej; 

na kierunku filologia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile; 

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

11–12 marca  

na kierunku górnictwo i geologia prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

12–13 marca

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

13–14 marca  

na kierunku automatyka przemysłowa prowadzonym w Politechnice Wrocławskiej; 

na kierunku informatyka prowadzonym w Politechnice Łódzkiej; 

14–15 marca  

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 

na kierunku ekonomia prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; 

na kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim;  [AKTUALIZACJA]

16–17 marca  

na kierunku historia sztuki prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim; 

na kierunku astronomia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;  [AKTUALIZACJA]

16–18 marca 

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu; 

18 marca 

na kierunku transport prowadzonym w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie; 

18–19 marca  

na kierunku bezpieczeństwo żywności prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

19–20 marca  

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Politechnice Koszalińskiej; 

na kierunku reżyseria prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Filmowo, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; 

20–21 marca  

na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

na kierunku Informatyka i ekonometria produkcji prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; 

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku politologia prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; 

na kierunku zootechnika prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; 

na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

21–22 marca  

na kierunku ekonomia produkcji prowadzonym w Politechnice Opolskiej; 

na kierunku filologia prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; 

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu; 

na kierunku administracja prowadzonym w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; 

22–23 marca  

na kierunku mechatronika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; 

na kierunku leśnictwo prowadzonym w Filii w Tomaszowie Mazowieckim Uniwersytetu Łódzkiego;  [AKTUALIZACJA]

23–24 marca 

Na kierunku matematyka stosowana prowadzonym w Politechnice Białostockiej; 

24–25 marca  

na kierunku technologia chemiczna prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu; [AKTUALIZACJA]

na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

25–26 marca 

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 

na kierunku geologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim; 

Na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;  [AKTUALIZACJA]

27–28 marca 

na kierunku ratownictwo medyczne prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;  [AKTUALIZACJA]

28–29 marca  

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 

30–31 marca 

na kierunku chemia prowadzonym w Politechnice Gdańskiej;