Dobiegła końca IV kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Czwarta kadencja  Polskiej Komisji Akredytacyjnej rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2012 r. i zakończyła z dniem 31.12.2015 r. W tym czasie Komisja podjęła przeszło 1500 uchwał w sprawie ocen programowych przyznawanych poszczególnym kierunkom studiów oraz ocen instytucjonalnych adresowanych do jednostek uczelni. Prezydium PKA w ciągu 4 lat sformułowało także ok. 1200 opinii na temat nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia bądź opinii o jakości kształcenia podejmowanych … Czytaj dalej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił skład PKA w nadchodzącej kadencji.

Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji zostanie prof. dr hab. Krzysztof Diks związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim. Natomiast funkcję sekretarza PKA pełnić będzie dr hab. Maria Próchnicka zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim. – Komisja jest komisją środowiskową, merytoryczną i to chcielibyśmy podkreślić – powiedział prof. Krzysztof Diks – Chcemy, żeby spojrzenie PKA na jednostki było spojrzeniem eksperckim. Dzięki temu wydziały będą miały okazję się poprawić. W skład … Czytaj dalej

Jak PKA oceniała najpopularniejsze kierunki studiów?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach internetowych informację o wynikach rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015 / 16 (według stanu na 01.10.2015 r.). Jak Polska Komisja Akredytacyjna oceniała najpopularniejsze kierunki studiów? Wybraliśmy 10 najczęściej wybieranych (na podstawie przywołanej powyżej informacji MNiSW) i sprawdziliśmy oceny przyznawane przez Prezydium PKA od 2002 r. Oto wyniki (uwaga: nie zawsze będą się one sumować … Czytaj dalej

Komunikat PKA w sprawie dyskusji dotyczącej nadawania stopni naukowych przez Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat nadawania stopni naukowych przez Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wyjaśniamy, że Polska Komisja Akredytacyjna w kwietniu 2015 r. na wniosek Rektora Uczelni rozpoczęła procedurę oceny programowej na kierunku „sztuka mediów” prowadzonym we wspomnianej powyżej jednostce. Informujemy równocześnie, że zgodnie z regulacjami określonymi w Statucie PKA uchwała w sprawie tej oceny (a nie „kontroli”) zostanie podjęta przez Prezydium PKA po opracowaniu przez zespół oceniający … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w warsztatach organizowanych przez ENQA.

W dniach 10 – 11 grudnia br. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w organizowanych przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) warsztatach na temat zapewniania jakości w e-learningu („ENQA Workshop on QA and E-Learning Seminar”). Spotkanie jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczny w Europie trend wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość oraz związane z rozwojem technologii nowe możliwości, ale także nowe wyzwania i ryzyka. … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 13 – 20 grudnia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 13 – 20 grudnia br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen programowych i instytucjonalnych: 13 – 14 grudnia: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; 14 – 15 grudnia: na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; na kierunku „energetyka i chemia jądrowa” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; 14 – 16 grudnia: … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w seminarium nt. zapewniania jakości studiów prowadzonych wspólnie.

Seminarium zatytułowane „National Implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes” odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie NVAO w Hadze. Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół wprowadzania w życie regulacji określonych w dokumencie „European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes” przyjętym przez europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego w maju bieżącego roku. Jego podstawowym celem jest … Czytaj dalej

Nagrody LUMEN 2015 wręczone.

W dniu 23 listopada 2015 r. wręczone zostały nagrody LUMEN 2015 – wyróżnienia dla osób i zespołów, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Członkiem kapituły konkursu był przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki. Na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń. W­ kategorii „Zarządzanie Uczelnią” jury przyznało aż sześć równorzędnych nagród: dla rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszarda Góreckiego, rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka … Czytaj dalej