Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił skład PKA w nadchodzącej kadencji.

Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji zostanie prof. dr hab. Krzysztof Diks związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim. Natomiast funkcję sekretarza PKA pełnić będzie dr hab. Maria Próchnicka zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim.

– Komisja jest komisją środowiskową, merytoryczną i to chcielibyśmy podkreślić – powiedział prof. Krzysztof Diks – Chcemy, żeby spojrzenie PKA na jednostki było spojrzeniem eksperckim. Dzięki temu wydziały będą miały okazję się poprawić.

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji wejdą także (w kolejności alfabetycznej):logo_jasniejsze
•    prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
•    dr hab. Anna Bąkiewicz
•    prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
•    prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
•    prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
•    dr hab. Jakub Brdulak
•    prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
•    dr Clarinda Calma
•    dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
•    dr hab. Wiesław Ciechomski
•    prof. dr hab. Andrzej Cieślik
•    dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
•    dr hab. inż. Krystian Czernek
•    o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
•    prof. dr hab. Dariusz Dolański
•    dr hab. Wojciech Downar
•    dr hab. Krystyna Dwucet
•    prof. dr hab. Anita Franczak
•    dr hab. inż. Jerzy Garus
•    prof. dr hab. Andrzej Głowacki
•    dr hab. inż. Ryszard Golański
•    prof. dr hab. Hanna Gulińska
•    prof. dr hab. Janusz Iskra
•    dr hab. Monika Jakowczuk
•    dr Agnieszka Janiak-Jasińska
•    prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
•    prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
•    prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
•    prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
•    dr hab. Elżbieta Kasprzak
•    dr Anna Maria Kola
•    prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski
•    dr hab. Marek Kowalski
•    prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
•    dr hab. Maciej Krawczyk
•    dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
•    prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
•    dr hab. Marek Kucia
•    prof. dr hab. Tadeusz Kufel
•    dr hab. inż. Dorota Kulikowska
•    prof. dr hab. Małgorzata Leyko
•    prof dr hab. Marek Lisiński
•    prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
•    dr hab. Aneta Majkowska
•    dr hab. Zygmunt Mazur
•    prof. dr hab. Wojciech Mielicki
•    dr hab. Beata Maria Mikołajczyk
•    dr hab. Piotr Mikucki
•    dr hab. Joanna Moczydłowska
•    prof. dr hab. Bożena Muchacka
•    prof. dr hab. inż. Leszek Nogowski
•    prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
•    prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
•    prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
•    dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
•    dr Monika Poboży
•    dr Mariusz Pociecha
•    dr hab. Teresa Pop
•    prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
•    prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
•    prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
•    dr hab. Marek Rocki
•    dr Lucyna Rotter
•    prof. dr hab. Janina Rudnicka
•    dr hab. Radosław Rybkowski
•    prof. dr hab. Wojciech Satuła
•    dr hab. Piotr Sikora
•    dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski
•    prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
•    dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
•    dr hab. inż. Anna Stelmach
•    prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
•    dr hab. Jacek Szczepański
•    dr hab. Krzysztof Szewior
•    dr hab. Bogumił Szmulik
•    prof. dr hab. Krystyna Sztefko
•    dr hab. Robert Ślusarz
•    prof. dr hab. Stanisław Uliasz
•    dr hab. inż. Andrzej Urban
•    dr hab. inż. Janusz Uriasz
•    dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
•    dr hab. Artur Wołek
•    dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz
•    prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
•    prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek
•    dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
•    prof. dr hab. Marek Zaionc
•    prof. dr hab. inż. Mariusz Bolesław Zieliński

Informacja przygotowana na podstawie komunikatu MNiSW.