Wiceprzewodnicząca PKA wzięła udział w konferencji nt. efektów kształcenia.

Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Danuta Strahl, wzięła udział w organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniu 23 października br. konferencji „Efekty kształcenia w standardach i praktyce kształcenia szkół wyższych”. Wiceprzewodnicząca PKA przedstawiła zagadnienia związane ze znaczeniem efektów kształcenia dla oceny jakości procesu dydaktycznego. Program konferencji obejmował ponadto zagadnienia związane m. in. z formułowaniem i metodami weryfikacji efektów kształcenia, pomiarem kompetencji zdobywanych przez studentów, kryteriami … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA w III kwartale 2015 r.

Wszystkie przekazane w trzecim kwartale br. do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej kwestionariusze ankietowe – 12 w lipcu, 5 w sierpniu oraz 3 we wrześniu – dotyczyły procedury oceny programowej. Odpowiadając na pytania zamknięte respondenci ani razu nie sięgnęli po odpowiedzi negatywne, a odpowiedzi neutralne wybrano jedynie trzykrotnie:Wśród informacji przekazanych w komentarzach na uwagę zwraca bardzo wysoka ocena profesjonalizmu członków i ekspertów PKA (80% wskazań!). Także stosowane przez Komisję kryteria dokonywania … Czytaj dalej

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym tygodniu listopada 2015 r.

Pomiędzy 1 a 7 listopada 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny na następujących kierunkach studiów i w następujących jednostkach organizacyjnych uczelni: 3 – 4 listopada: na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 5 listopada: na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (powtórna ocena instytucjonalna); … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wręczył certyfikaty ocen wyróżniających.

W czasie obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki wręczył certyfikaty ocen wyróżniających przedstawicielom uczelni, które zostały uhonorowane taką oceną przez Prezydium PKA  pomiędzy 1 stycznia a 30 września br. Wśród jednostek wyróżnionych w ramach procedury oceny instytucjonalnej znalazły się: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Biologii … Czytaj dalej

Szóste Zgromadzenie Ogólne ENQA.

Szóste Zgromadzenie Ogólne European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) odbędzie się w dniach 22 – 23 października br. w Dublinie. W programie spotkania przewidziano m. in. dyskusję na temat rezultatów projektu Quality Assurance of Cross-border Higher Education (QACHE), trendów w zapewnianiu jakości obserwowanych w USA, a także interpretacji nowej edycji European Standards and Guidelines w kontekście kryteriów członkostwa w ENQA. Celem ENQA … Czytaj dalej

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ostatnich dniach października 2015 r.

W dniach 25 października – 1 listopada br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen jakości kształcenia: 25 – 26 października: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, 26 – 27 października: na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego; na kierunku „inżynieria mechaniczno-medyczna” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. 28 … Czytaj dalej

Sytuacja młodzieży w Europie – raport Komisji Europejskiej.

– Obecne pokolenie jest lepiej wykształcone niż jakiekolwiek inne – czytamy w projekcie wspólnego sprawozdania Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej na rok 2015 w sprawie realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży (2010-2018) – Odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 33,8 % w 2010 r. do 37,9 % w 2014 r. Choć stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w UE wzrosła, jest ona … Czytaj dalej

Oceny PKA zaplanowane pomiędzy 19 a 25 października 2015 r.

W okresie 19 – 25 października 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi wizytacje na następujących kierunkach studiów: 19 – 20 października: na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, 20 – 21 października: na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 22 – 23 października: na kierunku … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w debacie nt. szkolnictwa wyższego.

Co należy zrobić, aby polskie szkoły wyższe były jak Harvard? Czy niż demograficzny pogrąży uczelnie? Czy mają szanse wyjść z tej walki z tarczą? Czego zabrakło w reformach szkolnictwa wyższego? Na takie m. in. pytania odpowiadali uczestnicy debaty na temat szkolnictwa wyższego, w której udział wziął Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki. Relacja z tego spotkania ukazała się w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 października br. Uczestnikami … Czytaj dalej

Uwagi Prezydium PKA do projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło Uchwałą Nr 722/2015 z dnia 17 września 2015 r. następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: Rozwiązania zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie tylko nie przyczynią się do poprawy jakości kształcenia nauczycieli i nie usuną słabości poprzednich rozporządzeń, ale wręcz spowodują drastyczne obniżenie jakości kształcenia nauczycieli. Wejście w życie rozporządzenia w przedstawionej do oceny wersji nie będzie obojętne dla ocen … Czytaj dalej