Wyniki ankietyzacji PKA w III kwartale 2015 r.

Wszystkie przekazane w trzecim kwartale br. do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej kwestionariusze ankietowe – 12 w lipcu, 5 w sierpniu oraz 3 we wrześniu – dotyczyły procedury oceny programowej. Odpowiadając na pytania zamknięte respondenci ani razu nie sięgnęli po odpowiedzi negatywne, a odpowiedzi neutralne wybrano jedynie trzykrotnie:Wśród informacji przekazanych w komentarzach na uwagę zwraca bardzo wysoka ocena profesjonalizmu członków i ekspertów PKA (80% wskazań!). Także stosowane przez Komisję kryteria dokonywania … Czytaj dalej