Wizytacje w drugiej połowie października 2019 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawieoceny programowej, w pierwszej połowie października Polska KomisjaAkredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16–17 października na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie 17-18 października na kierunku gospodarka przestrzennaprowadzonym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie; 18– 19 października na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA w III kwartale 2015 r.

Wszystkie przekazane w trzecim kwartale br. do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej kwestionariusze ankietowe – 12 w lipcu, 5 w sierpniu oraz 3 we wrześniu – dotyczyły procedury oceny programowej. Odpowiadając na pytania zamknięte respondenci ani razu nie sięgnęli po odpowiedzi negatywne, a odpowiedzi neutralne wybrano jedynie trzykrotnie:Wśród informacji przekazanych w komentarzach na uwagę zwraca bardzo wysoka ocena profesjonalizmu członków i ekspertów PKA (80% wskazań!). Także stosowane przez Komisję kryteria dokonywania … Czytaj dalej