Wizytacje w drugiej połowie października 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie
oceny programowej, w pierwszej połowie października Polska Komisja
Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16–17 października

 • na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie

17-18 października

 • na kierunku gospodarka przestrzenna
  prowadzonym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Krakowie;

18
– 19 października

 • na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;

19-20 października

 • na kierunku administracja prowadzonym w Akademii Polonijnej w Częstochowie;
 • na kierunku inżynieria zarządzania prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;

20-21 października

 • na kierunku finanse i rachunkowość
  prowadzonym na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły
  Menedżerskiej w Warszawie ;

21-22
października

 • na kierunku politologia
  prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • na kierunku kompozycja i
  teoria muzyki prowadzonym w Akademii Muzycznej w Łodzi;

22-23
października

 • na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

24 – 25 października

 • na kierunku wzornictwo w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie;
 • na kierunku malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;

25-26 października

 • na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;
 • na kierunku kryminologia prowadzonym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
 • na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej;
 • na kierunku informatyka prowadzonym w Warszawskiej Szkole Informatyki w Warszawie;
 • na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej;

26-27
października

 • na kierunku górnictwo i geologia prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach ;
 • na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach;

28-29
października

 • na kierunku pedagogika prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie;
 • na kierunku ekonomia menedżerska prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu;
 • na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku;

29-30
października

 • na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • na kierunku kosmetologia prowadzonym na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie;
 • na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.