Wizytacje PKA w dniach 8 – 15 czerwca 2015 r.

W dniach 8 – 15 czerwca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna planuje następujące wizytacje: 8 – 9 czerwca: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie, 8 – 10 czerwca: na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (ocena instytucjonalna), 9 czerwca: na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Uwagi Przewodniczącego PKA do „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”.

Uwagi ogólne do „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” W wielu dokumentach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) pojawiają się systematycznie krytyczne uwagi na temat funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (dalej: PKA, Komisja). Ponieważ sformułowanie „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” jest istotnym elementem prac środowisk akademickich, a przyjęcie „Programu…” uchwałą KRASP będzie mieć wpływ na dalsze prace (także legislacyjne) to pragnę … Czytaj dalej

Przyjęto tzw. komunikat erywański.

Podczas spotkania w dniach 14 – 15 maja 2015 r. ministrowie właściwi do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przyjęli tzw. komunikat erywański (Yerevan Communiqué), którego pełna treść (w języku angielskim) dostępna jest tutaj, a poniżej przedstawione zostały wybrane fragmenty przetłumaczone na język polski. [blockquote]Dzięki procesowi bolońskiemu uznawanie kwalifikacji studentów i absolwentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego stało się łatwiejsze (…).[/blockquote] [blockquote]Jesteśmy zdeterminowani, aby do roku … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w pierwszym tygodniu czerwca 2015 r.

W pierwszych dniach czerwca Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi wizytacje w następujących uczelniach wyższych: 1 – 2 czerwca: na kierunku „amerykanistyka” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku „filologia angielska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku „filologia germańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku, na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, … Czytaj dalej

Kolejne spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne w serii cyklicznych spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaplanowane zostało na 20 maja 2015 r. Tym razem tematem dyskusji będą cząstkowe kryteria oceny wewnętrznych systemów zapewniania jakości w ocenie programowej i instytucjonalnej, a bezpośrednim powodem jej zorganizowania jest przyjęcie przez Komisję w dniu 23 lutego br. znowelizowanego Statutu zawierającego nowe kryteria dokonywania ocen, a także opracowanie nowych wzorów raportów z wizytacji, odzwierciedlających … Czytaj dalej

Warsztaty i Zgromadzenie Ogólne CEENQA,

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w warsztatach i zgromadzeniu ogólnym Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) zaplanowanych w dniach 22 – 23 maja 2015 r. w Lublanie. Warsztaty przewidziane w pierwszym dniu spotkania poświęcone będą kwestii wpływu zewnętrznego zapewniania jakości i akredytacji na szkolnictwo wyższe z uwzględnieniem oczekiwań różnych jego interesariuszy. View image | gettyimages.com … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w ostatnim tygodniu maja 2015 r.

W ostatnich dniach maja 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają ocen w następujących uczelniach wyższych: 29 – 30 maja: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku „filologia klasyczna” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku „filologia romańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku „sport” prowadzonym … Czytaj dalej

Forum Jakości – „Profil praktyczny – pierwsze lata doświadczeń”.

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Grupa Wyższych Szkół Bankowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w  Forum Jakości – „Profil praktyczny – pierwsze lata doświadczeń”. Forum Jakości w całości poświęcone będzie poświęcone problematyce kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Niewątpliwie sposób definiowania i realizacji profilu praktycznego będzie kształtował się w najbliższych latach, jednak już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji na temat zarówno doświadczeń międzynarodowych, … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 17 – 24 maja 2015 r.

W dniach 17 – 24 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 17 – 18 maja: na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 18 – 19 maja: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kierunku „wiedza o teatrze” … Czytaj dalej

Siódme międzynarodowe sympozjum dotyczące rankingów i zapewniania jakości w Brukseli.

Siódme międzynarodowe sympozjum dotyczące uczelnianych rankingów i zapewniania jakości (7th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance 2015) zaplanowane 20 maja 2015 r . Brukseli ma na celu identyfikację przeszkód, które utrudniają stworzenie wieloaspektowego, ale równocześnie przyjaznego użytkownikowi systemu rankingowania uczelni wyższych. Motywem przewodnim spotkania będą z pewnością zagadnienia związane ze wskaźnikami oraz gromadzeniem danych, ale formuła sympozjum zapewnia takze … Czytaj dalej