Przyjęto tzw. komunikat erywański.

Podczas spotkania w dniach 14 – 15 maja 2015 r. ministrowie właściwi do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przyjęli tzw. komunikat erywański (Yerevan Communiqué), którego pełna treść (w języku angielskim) dostępna jest tutaj, a poniżej przedstawione zostały wybrane fragmenty przetłumaczone na język polski.

[blockquote]Dzięki procesowi bolońskiemu uznawanie kwalifikacji studentów i absolwentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego stało się łatwiejsze (…).[/blockquote]

[blockquote]Jesteśmy zdeterminowani, aby do roku 2020 uzyskać taki stan Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym wspólne cele będą osiągnięte we wszystkich krajach członkowskich (…), w którym automatyczne uznawanie kwalifikacji będzie rzeczywistością (…), w którym szkolnictwo wyższe będzie efektywnie uczestniczyło w budowie wszechstronnych społeczeństw (…).[/blockquote]

[blockquote]W nadchodzących latach naszą wspólną ambicją jest, aby realizować następujące – równie istotne – zadania osadzone w nowym kontekście: doskonalenie jakości i podnoszenie znaczenia kształcenia i uczenia się (…), wspieranie działań służących zatrudnialności absolwentów (…), czynienie systemów szkolnictwa bardziej wszechstronnymi, wdrażanie uzgodnionych reform strukturalnych.[/blockquote]

Komunikat erywański wskazuje także datę kolejnego spotkania ministrów – odbędzie się ono w 2018 r. we Francji.