Przedstawiciele PKA wystąpią podczas konferencji NKN w Lublinie.

Podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” organizowanej w dniach 29 – 30 marca 2017 r. w Lublinie przewidziano m. in. wystąpienia przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Diks przedstawi dylematy i wyzwania kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, dr hab. Maria Próchnicka weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat zewnętrznej oceny jakości kształcenia i jej … Czytaj dalej

Wizytacje PKA między 3 i 9 kwietnia 2017 r. (aktualizacja).

Na początku kwietnia br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie 10 ocen programowych w polskich uczelniach wyższych: 5 – 6 kwietnia: na kierunku „inżynieria i gospodarka wodna” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 6 – 7 kwietnia: na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; 7 – 8 kwietnia: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii Akademii … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 27 marca – 2 kwietnia 2017 r. (aktualizacja).

Pomiędzy 27 marca a 2 kwietnia 2017 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 27 – 28 marca: na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej; na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; 29 – 30 marca: na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; 30 – 31 marca: … Czytaj dalej

Doskonałość kształcenia tematem konferencji programowej NKN w Lublinie.

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 29-30 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.  Stało się to jednak źródłem jednego z największych problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 20 – 26 marca 2017 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała przeprowadzenie następujących postępowań oceniających w okresie 20 – 26 marca 2017 r.: 24 – 25 marca: na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w spotkaniu z panelem ekspertów realizujących Policy Support Facility w Polsce.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, oraz Zastępca Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Izabela Kwiatkowska-Sujka, w czwartek 9 marca 2017 r. wezmą udział w spotkaniu z panelem ekspertów realizujących Policy Support Facility (PSF) w Polsce. Policy Support Facility jest instrumentem służącym wspieraniu krajów europejskich w dziele projektowania i wdrażania reform mających na celu poprawę funkcjonowania systemu badań naukowych i innowacji, a także reform z obszaru … Czytaj dalej

Wizytacje PKA między 13 a 19 marca br.

Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących wizytacji między 13 a 19 marca br.: 13 – 14 marca: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 14 – 15 marca: na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; 17 – 18 marca: na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Wychowania … Czytaj dalej