Wizytacje PKA w okresie 27 marca – 2 kwietnia 2017 r. (aktualizacja).

Pomiędzy 27 marca a 2 kwietnia 2017 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 27 – 28 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej;
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
 • 29 – 30 marca:
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • 30 – 31 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania, Finansów i Informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie;
 • 31 marca – 1 kwietnia:
  • na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
  • na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
 • 1 – 2 kwietnia:
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.