Prezentacja projektów założeń ustawy 2.0.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, weźmie udział w zaplanowanej na 1 marca br. prezentacji projektów założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0). W trakcie prezentacji przedstawione zostaną 3 projekty przygotowane przez wyłonione w konkursie zespoły ekspertów: zespół związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka, zespół związny z Uniwersytetem SWPS pod przewodnictwem prof. Huberta Izdebskiego oraz zespół związany z Instytutem Allerhanda … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 6 – 12 marca 2017 r. (aktualizacja).

Pomiędzy 6 a 12 marca 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała wizytacje w następujących szkołach wyższych: 6 – 7 marca: na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersyetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 10 – 11 marca: na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; na kierunku „filologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie; na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole … Czytaj dalej

Konferencja INQAAHE w Królestwie Bahrajnu.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, będzie reprezentował PKA w czasie tegorocznej konferencji INQAAHE „Between Collaboration & Competition: The Promises & Challenges for Quality Assurance in Higher Education”. [blockquote author=”INQAAHE” link=”http://www.qqa.gov.bh/En/Mediacenter/INQAAHE2017Conference/Pages/ForumMessage.aspx” link_title=”Conference Message” target=””]Konferencja INQAAHE umożliwi wymianę wiedzy na temat szkolnictwa wyższego w skali regionalnej i globalnej i wzajemną wymianę doświadczeń, a także umożliwi wzmacnianie współpracy pomiędzy agencjami akredytacyjnymi, uczelniami … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA weźmie udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w dniu 22 lutego br. weźmie udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, do zakresu działania której należą sprawy związane z kształceniem od poziomu przedszkolnego po poziom studiów, a także sprawy nauki, badań, rozwoju, wynalazczości i wdrożeń. W programie posiedzenia przewidziano m. in. rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego.

Wizytacje PKA na przełomie lutego i marca 2017 r. (aktualizacja).

Na przełomie lutego i marca 2017 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą dwie oceny programowe: 27 – 28 lutego: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku; 28 lutego – 1 marca: na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 2 – 3 marca: na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego; 3 – 4 … Czytaj dalej

„Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”.

Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Maria Próchnicka, oraz Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wezmą udział w konferencji naukowej „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych” organizowanej w Poznaniu w dniach 23 – 24 lutego br. [blockquote author=”MNiSW” link=”http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych/” link_title=”” target=””]To piąta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 20 – 26 lutego 2017 r.

Między 20 a 26 lutego 2017 r. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe: 21 – 22 lutego: na kierunku „instrumentalistka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; 24 – 25 lutego: na kierunku „architektura i urbanistyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych Filii w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów … Czytaj dalej

Wskazówki do kryteriów oceny programowej oraz wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów.

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna udostępniła dokument zawierający kryteria oceny programowej na profilu praktycznym i ogólnoakademickim wraz ze szczegółowymi wskazówkami, których treść może być szczególnie przydatna osobom przygotowującym raport samooceny dla Komisji: Dokument ten został umieszczony na stronie ze wzorami dokumentów stosowanych przez PKA, tuż ponad obowiązującymi wzorami raportów samooceny. Ponadto, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiły się wzory … Czytaj dalej

Konferencja NKN, seminarium EIQAS oraz spotkanie w FRP.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, w ostatnich dniach stycznia wziął udział w dwóch wydarzeniach: Narodowym Kongresie Nauki w Katowicach (26 – 27 stycznia br.) oraz seminarium dotyczącym projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” (31 stycznia br.). Pierwsze z wymienionych powyżej wydarzeń poświęcone było ścieżkom kariery naukowej i akademickiej, a na stronie NKN udostępniono filmowy zapis spotkania. Dzień 1: [youtube video=”CLlyqyblIZM” width=”700″ … Czytaj dalej