Prezentacja projektów założeń ustawy 2.0.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, weźmie udział w zaplanowanej na 1 marca br. prezentacji projektów założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0).

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną 3 projekty przygotowane przez wyłonione w konkursie zespoły ekspertów:

  • zespół związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka,
  • zespół związny z Uniwersytetem SWPS pod przewodnictwem prof. Huberta Izdebskiego oraz
  • zespół związany z Instytutem Allerhanda kierowany przez prof. Arkadiusza Radwana.