Wizytacje w pierwszej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 1 lutego powtórna ocena programowa na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; 2 – 3 lutego na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 9 – 10 lutego na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach Sopockiej … Czytaj dalej

Otwarte konsultacje projektu wzorów dokumentacji wykorzystywanej przez PKA

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekty wzorów: –        raportu samooceny (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny) –        raportu zespołu oceniającego (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny) –        recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny). Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektów. Prosimy, by kierować je elektronicznie na adres gkolodziej@pka.edu.pl do dnia 5 lutego 2019 roku, podając „wzory” jako temat korespondencji.

Wizytacje w drugiej połowie stycznia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie stycznia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 stycznia na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; 17-18 stycznia na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „historia sztuki” prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata” prowadzonym … Czytaj dalej