Wizytacje w pierwszej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

1 lutego

powtórna ocena programowa na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;

2 – 3 lutego

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

9 – 10 lutego

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie;

na kierunku „filologia” prowadzonym w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie.