Powołanie Rady Programowej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dr hab. inż. Janusz Uriasz, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 19 Statutu PKA, z dniem 21 czerwca 2024 r. powołał Radę Programową PKA w następującym składzie: prof. dr hab. Magdalena Zioło –  Przewodnicząca Rady Programowej Członkowie: mgr Beata Opala, dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr hab. inż. Marek Roszak. Sekretarzem Rady Programowej została Pani dr Anna Sikora. Do zadań … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

Biuro PKA poszukuje pracownika – specjalisty ds. kadr i płac – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 21 lipca 2024 r.

Biuro PKA poszukuje pracownika

Biuro PKA poszukuje pracownika do obsługi prac zespołu – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 1 lipca 2024 r.