Powołanie Rady Programowej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dr hab. inż. Janusz Uriasz, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 19 Statutu PKA, z dniem 21 czerwca 2024 r. powołał Radę Programową PKA w następującym składzie:

  • prof. dr hab. Magdalena Zioło –  Przewodnicząca Rady Programowej

Członkowie:

  • mgr Beata Opala,
  • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka,
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański,
  • dr hab. inż. Marek Roszak.

Sekretarzem Rady Programowej została Pani dr Anna Sikora.

Do zadań Rady Programowej należy wsparcie operacyjne realizacji zadań PKA wynikających z jej publicznego statusu w zakresie:

  1. pozyskiwania obiektywnych informacji dotyczących skuteczności podejmowanych działań na rzecz realizacji misji PKA i służących analizie możliwości doskonalenia metod działania w oparciu o udokumentowane wyniki badań;
  2. wskazywania trendów, identyfikacji i upowszechniania dobrych praktyk, a także pokazywania utrwalonych nieprawidłowości, trudności organizacyjnych i interpretacyjnych mających służyć formułowaniu diagnoz, wniosków, rekomendacji i stanowisk odnoszących się do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w aspekcie instytucjonalnym, krajowym oraz międzynarodowym.