Forum „Universities, Businesses and Co: Together We Can – Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic & Social Change & Growth” w Rzymie.

W dniach 2 – 3 października 2014 r. w Rzymie pod auspicjami Komisji Europejskiej oraz włoskiej konferencji rektorów zorganizowana zostanie konferencja dotycząca współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami wyższymi zatytułowana „Universities, Businesses and Co: Together We Can – Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic & Social Change & Growth”. Dyskusje w trakcie konferencji zogniskowane będą przede wszystkim wokół: – innowacyjności w procesie kształcenia, – kształtowania … Czytaj dalej

Wyniki konkursu Erasmus+: projekt złożony przez PKA zatwierdzony!

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków zgłoszonych w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. W rankingu zatwierdzonych wniosków projekt EIQAS koordynowany przez Polską Komisję Akredytacyjną zajął trzecie miejsce. EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance Systems – Doskonalenie Wewnętrznych Systemów Zapewniania Jakości) ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów: zwiększenia stopnia znajomości i zrozumienia Części … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 29 września – 6 października 2014 r.

W dniach 29 września – 5 października 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 3 – 4 października: na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 5 – 6 października: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

PKA podpisała porozumienie o współpracy z NEAA.

W dniu 12 września 2014 r. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Sofii, w siedzibie National Evaluation and Accreditation Agency of Republic of Bulgaria (NEAA), którego rezultatem stało się podpisanie porozumienia o obustronnej współpracy obu agencji. Porozumienie przewiduje współdziałanie w obszarze zapewniania jakości, w tym przede wszystkim wymianę ekspertów biorących udział w procedurach oceny jakości kształcenia, uczestnictwo we wspólnie realizowanych projektach, … Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca wyniki projektu RIQAA.

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu Recognising Quality Assurance Activity in European Higher Education Area (RIQAA) odbędzie się w dniach 21 – 22 października 2014 r. w Palermo. Projekt realizował dwa główne cele: promocję międzynarodowej współpracy w zakresie procedur oceny jakości kształcenia oraz identyfikację kluczowych korzyści wynikających z poddania się ocenie realizowanej przy udziale przedstawicieli zagranicznych agencji akredytacyjnych w ramach określonych przez European Standards … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 22 – 28 września.

W dniach 22 – 28 września 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Akredytacja NCFMEA dla procedur stosowanych przez PKA potwierdzona!

W dniu 4 września 2014 r. w Waszyngtonie odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji z przedstawicielami National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA). Stronę polską reprezentowali dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Przewodnicząca zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prof. dr hab. Leszek Pączek – … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 15 – 21 września oraz aktualizacja listy jednostek i kierunków wyznaczonych do oceny.

W dniach 15 – 21 września 2014 r., podobnie jak w tygodniu poprzedzającym, zaplanowana została tylko jedna wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej: w terminie 20 – 21 września na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ponadto w dniu 4 września 2014 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło uchwałę zmieniającą listę kierunków, jednostek i uczelni wyznaczonych do oceny w roku akademickim 2014 … Czytaj dalej

Zgomadzenie Ogólne ENQA w Zagrzebiu.

Piąte posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) odbędzie się w dniach 16 – 17 października 2014 r. w Zagrzebiu. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie strategia ENQA na lata 2016 – 2020, zmiana regulacji dotyczących przeglądów zewnętrznych prowadzonych przez tą organizację, jak również prezentacja wyników realizacji projektu SEQUENT (Supporting Quality in e-learning European … Czytaj dalej