Wizytacje PKA w dniach 29 września – 6 października 2014 r.

W dniach 29 września – 5 października 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • 3 – 4 października:
    • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  • 5 – 6 października:
    • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.