Wizytacje PKA w dniach 8 -14 grudnia (aktualizacja).

W dniach 8 – 14 grudnia 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 8 – 9 grudnia: na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Bezpieczeństwa Społecznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Nauk … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 30 listopada – 7 grudnia 2014 r. (aktualizacja)

W dniach 30 listopada – 7 grudnia 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 30 listopada – 1 grudnia: na kierunku „technologia drewna” prowadzonym na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 1 – 2 grudnia: na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 1 – 3 grudnia: na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ocena instytucjonalna), 2 … Czytaj dalej

System ankietyzacji PKA ponownie działa.

Uprzejmie informujemy, że przywróciliśmy działanie systemu ankietyzacji po awarii, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mamy nadzieję, że wszyscy z Państwa, którzy chcieli wyrazić opinię na temat prac zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a nie udało im się tego uczynić z powodu awarii systemu zechcą ponowić próbę. Wszystkie przekazywane do Komisji informacje są starannie analizowane i stanowią jedną z podstawowych form zbierania informacji na temat tego, jak nasze procedury, kryteria … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 24 – 30 listopada 2014 r. (aktualizacja).

W dniach 24 – 30 listopada 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące wizytacje: 24 – 25 listopada: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 26 listopada: na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, 27 – 28 listopada: na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, na kierunku „informatyka” … Czytaj dalej

Projekt nowego Statutu PKA.

W ślad za propozycją nowych kryteriów ocen opracowaną w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych Polska Komisja Akredytacyjna przygotowała również projekt nowego Statutu uwzględniającego zmienioną sytuację prawną. Dyskusja Kierując się troską o umożliwienie jak najszerszemu gronu interesariuszy wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej zdecydowały o udostępnieniu projektu Statutu do konsultacji na stronie internetowej PKA. … Czytaj dalej

Konferencja „Staże i praktyki…” w Gdyni.

W dniu 27 listopada br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się konferencja zatytułowana „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte przy współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną. Celem spotkania jest prezentacja problematyki praktyk na studiach humanistycznych i społecznych z perspektywy pracodawców, absolwentów … Czytaj dalej

Wileńskie seminarium na temat zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym.

W dniach 3 – 4 grudnia 2014 r. w Wilnie odbędzie się seminarium zatytułowane „How to Manage Quality in (Professional) Higher Education?”. Spotkanie, którego osnową będzie publikacja Lucien Bollaerta (pisaliśmy o niej kilka tygodni temu), adresowane jest do wszystkich interesariuszy zaangażowanych w zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w szkolnictwie wyższym. #151812965 / gettyimages.com W trakcie wileńskiego spotkania poruszone zostaną – oprócz zagadnień podniesionych przez L. Bollaerta … Czytaj dalej

Akredytacja NCFMEA dla procedur stosowanych przez PKA potwierdzona!

W dniu 4 września 2014 r. w Waszyngtonie odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji z przedstawicielami National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA). Stronę polską reprezentowali: dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Przewodnicząca zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prof. dr hab. Leszek Pączek – … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 17 – 23 listopada 2014 r.

W dniach 17 – 23 listopada 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 17 – 18 listopada: na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 18 – 19 listopada: na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, 19 – 20 listopada: na kierunku „administracja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, 20 … Czytaj dalej

Spotkanie władz PKA i CK ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

W dniu 5 listopada w siedzibie Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy ul. Żurawiej 32 / 34 w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat dotychczasowej współpracy obu instytucji, zidentyfikowanych problemów, a także aktualnych regulacji prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego i potencjalnych kierunków zmian. #147205347 / gettyimages.com