Wileńskie seminarium na temat zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym.

W dniach 3 – 4 grudnia 2014 r. w Wilnie odbędzie się seminarium zatytułowane „How to Manage Quality in (Professional) Higher Education?”. Spotkanie, którego osnową będzie publikacja Lucien Bollaerta (pisaliśmy o niej kilka tygodni temu), adresowane jest do wszystkich interesariuszy zaangażowanych w zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w szkolnictwie wyższym.

W trakcie wileńskiego spotkania poruszone zostaną – oprócz zagadnień podniesionych przez L. Bollaerta – także i te dotyczące reformy europejskiego szkolnictwa wyższego (w dyskusji weźmie udział przedstawiciel Komisji Europejskiej), odbędą się warsztaty praktyczne dedykowane między innymi tzw. „quality labels”, a także dyskusja na temat oceny procesów umiędzynarodowienia.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest tutaj.