Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Rektorów

ołówki na żółtym tle

 W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-Cov-2 Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) oraz uczelni i będzie na bieżąco reagować na rozwój zdarzeń. Informujemy, że do członków, ekspertów i sekretarzy zespołów oceniających PKA został skierowany komunikat, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się pod niniejszym linkiem.  W przypadku wystąpienia sytuacji, które zdaniem władz uczelni uniemożliwiałyby przeprowadzenie uprzednio zaplanowanej oceny programowej … Czytaj dalej

Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla członków, ekspertów i sekretarzy

ołówki na żółtym tle

 W dniu 8 marca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).  Ustawa określa w szczególności:  1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania … Czytaj dalej

Informacje w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się KoronwariwusaSARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19,  zalecamy zapoznanie się z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sformułowanymi po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Z treścią rekomendacji można zapoznać się pod niniejszym linkiem  Prosimy również o zapoznanie się z opublikowaną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia Koronawirusem COVID-19 … Czytaj dalej

Rekrutacja ekspertów – pracodawców (przedłużenie terminu)

grafika dekoracyjna - przedstawiająca dwóch mężczyzn pracujących przy laptopach

Polska Komisja Akredytacyjna informuje o rozpoczęciu rekrutacji na ekspertów z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji. Kandydatów na ekspertów z grona pracodawców proponują pracodawcy lub reprezentujące ich organizacje, kierując się ich wiedzą na temat zasad organizacji szkoły wyższej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także doświadczeniem związanym ze współpracą z uczelniami. Nadsyłanie zgłoszeń: Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku na adres: Biuro Polskiej Komisji … Czytaj dalej

Wizytacje w Kwietniu 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w kwietniu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 1–2 kwietnia  na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;  na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;  [AKTUALIZACJA] na kierunku kosmetologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  [AKTUALIZACJA] 3–4 kwietnia  na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;  na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu;  3–6 kwietnia  na kierunkach … Czytaj dalej