Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Rektorów

 W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-Cov-2 Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) oraz uczelni i będzie na bieżąco reagować na rozwój zdarzeń. Informujemy, że do członków, ekspertów i sekretarzy zespołów oceniających PKA został skierowany komunikat, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się pod niniejszym linkiem

W przypadku wystąpienia sytuacji, które zdaniem władz uczelni uniemożliwiałyby przeprowadzenie uprzednio zaplanowanej oceny programowej według ustalonego harmonogramu wizytacji lub mogłyby spowodować naruszenie wewnętrznych rozwiązań uczelni związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, prosimy o niezwłoczny kontakt z Polską Komisją Akredytacyjną w przedmiotowej sprawie. 

Komunikat w wersji PDF