„Czy magisterka ma sens?” – audycja radiowa z udziałem prof. Marka Rockiego.

W dniu 29 czerwca 2015 r. w audycji „OFF Czarek” Radia TOK FM poświęconej pisaniu prac dyplomowych wystąpił Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Marek Rocki oraz prof. Krzysztof Dołowy. Uczestnicy dyskusji wymieniali poglądy m. in. na temat zasadności wymogu pisania prac dyplomowych, jako elementu wieńczącego tok studiów czy potencjalnych możliwości ich zastąpienia innymi,  komplementarnymi bądź substytucyjnymi, metodami weryfikacji efektów kształcenia. Poruszono … Czytaj dalej

Kolejna edycja szkolenia PKA dla przedstawicieli pracodawców.

Kolejne szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw pracodawców uczestniczących w ocenach programowych dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2015 r. w Warszawie. Spotkanie otworzy Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki przybliżając uczestnikom misję i zadania PKA oraz rolę, jaką  przedstawiciele pracodawców odgrywają w jej pracach. Kolejne części szkolenia poświęcone będą sprawom … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2015 r.

Zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają w dniach 4 – 5 lipca trzech ocen programowych: na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Transportu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Rezultaty przeprowadzonych ocen, po uprawomocnieniu się uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 22 – 28 czerwca 2015 r. (aktualizacja).

W terminie 22 – 28 czerwca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny programowe: 22 czerwca: powtórną ocenę programową na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Studiów Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 25 – 26 czerwca: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, 26 – 27 czerwca: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki … Czytaj dalej

Wyjaśnienie informacji przedstawionych w radiu TOK FM w audycji „OFF Czarek”.

W związku z nieprawdziwymi informacjami przedstawionymi w dniu 08.06.2015 r. w audycji „OFF Czarek”, jakoby Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej był zwolennikiem likwidacji „obyczaju pisania prac dyplomowych” uprzejmie informujemy, że zarówno do radia TOK FM, jak i prof. Krzysztofa Konarzewskiego, który błędnie interpretując artykuł „Trudniej o magistra” opublikowany w Rzeczpospolitej w dniu 08.06.2015 r. takie poglądy przypisał na antenie Radia prof. Markowi Rockiemu, skierowane zostało pismo z prośbą o dokonanie sprostowania. Poniżej … Czytaj dalej

Sprostowanie artykułu „Trudniej o magistra” (Rzeczpospolita, 8 czerwca 2015 r.).

W artykule „Trudniej o magistra” (Rzeczpospolita, 08.06.2015 r.) błędnie określono Polską Komisję Akredytacyjną jako „agendę podlegającą ministrowi nauki”. Polska Komisja Akredytacyjna, od początku swojego istnienia, tj. od roku 2002 r., cieszy się pełną niezależnością – obecne przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowią wprost, iż „Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia” (art. 48a ust. 1). Status prawny Polskiej … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w terminie 15 – 21 czerwca 2015 r.

W terminie 15 – 21 czerwca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny: 15 czerwca: na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 15 – 16 czerwca: na kierunku „włókiennictwo” prowadzonym na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, 16 – 17 czerwca: na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, 18 czerwca: na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

„Pakt dla Nauki” – uwagi Przewodniczącego PKA w odniesieniu do akredytacji.

„Pakt dla Nauki” – uwagi ogólne Autorzy „Paktu dla Nauki” proponują całkowicie odmienny od obecnego model akredytacji: oceny jakości kształcenia dokonywane przez różne (konkurujące?) komisje mają nie powodować skutków formalnych. Propozycja nawiązuje do stanu sprzed 2002 roku (przed powołaniem PKA). Wtedy (poczynając od drugiej połowy lat 90-tych) działały komisje środowiskowe. Z natury rzeczy nie obejmowały one (i nigdy nie objęły) wszystkich uczelni. Jest to model liberalny … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w czerwcowym ECA Workshop.

Spotkanie organizowane przy współudziale ZEvA ( Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur) odbędzie się w dniach 24 – 25 czerwca br. w Hanoverze. W tym roku kwestią najobszerniej dyskutowaną będzie z pewnością komunikat erywański oraz zrewidowane Europejskie Standardy i Wskazówki dotyczące zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym (ich anglojęzyczna wersja jest dostępna na stronie internetowej ENQA, pozostałe wersje językowe nie są przez ENQA weryfikowane i uaktualniane). View image | … Czytaj dalej