Wizytacje PKA w dniach 22 – 28 czerwca 2015 r. (aktualizacja).

W terminie 22 – 28 czerwca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny programowe:

 • 22 czerwca:
  • powtórną ocenę programową na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Studiów Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
 • 25 – 26 czerwca:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
 • 26 – 27 czerwca:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • 27 – 28 czerwca:
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.