Wizytacje PKA planowane w dniach 9 – 16 maja 2016 r. (aktualizacja).

Pomiędzy 9 i 16 maja br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi oceny jakości kształcenia na następujących kierunkach studiów: 9 – 10 maja: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej; 11 – 12 maja: na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej; 12 – 13 maja: na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk … Czytaj dalej

Zespół MNiSW zajmie się analizą systemu finansowania szkolnictwa wyższego.

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 kwietnia br. powołany został Zespół ds. analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, na czele którego stanęła dr hab. Teresa Czerwińska – podsekretarz stanu w MNiSW. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie oceny obecnego systemu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedstawienie rekomendowanych zmian mających przyczynić się do wzrostu umiędzynarodowienia uczelni, a także większej efektywności wydatkowania środków budżetowych. [blockquote author=”Komunikat MNiSW” … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 1 – 8 maja 2016 r. (aktualizacja).

W pierwszym tygodniu maja br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi 6 ocen jakości – wszystkie w formule oceny programowej:   5 – 6 maja: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach; na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztyki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; 6 – 7 maja: na kierunku „administracja” prowadzonym … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w obchodach X-lecia Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz w obradach XX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji w dniach 22 – 24 kwietnia br. w Wągrowcu. Program wydarzenia przewiduje m. in. wystąpienia dotyczące rynku pracy, perspektyw funkcjonowania wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie oraz debatę plenarną. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia … Czytaj dalej

Spotkania władz PKA z przedstawicielami środowiska akademickiego i nauki oraz środowiska przedsiębiorców.

W minionym tygodniu przedstawiciele najwyższego kierownictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami środowiska akademickiego i nauki oraz środowiska przedsiębiorców. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks wziął udział w konferencji „Dostosowanie programów kształcenia uczelni wyższych do potrzeb pracodawców” (Warszawa, 12.04.2016 r.) organizowanej wspólnie przez reprezentującą ponad 150 organizacji biznesowych Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w ostatnim tygodniu kwietnia 2016 r.

W ostatnich dniach kwietnia 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 25 – 26 kwietnia: na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 26 – 27 kwietnia: na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; 27 – 28 kwietnia: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Majowe szkolenia ECA w Warszawie i w Kolonii.

W maju br. odbędą się dwa szkolenia organizowane przez ECA Consortium. Pierwsze z nich, „Assessing the Quality of Internationalisation”, które zorganizowane zostanie w dniach 5 – 6 maja br. w Warszawie, ma na celu przygotowanie uczestników do oceny umiędzynarodowienia realizowanej w ramach procedury ECA Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt). Jego uczestnicy uzyskają certyfikat uprawniający do rejestracji w ECA European Experts Echange Platform (EEEP) – bazie danych … Czytaj dalej

Wstępne dane GUS dotyczące szkolnictwa wyższego (stan na 30.11.2015 r.).

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce (według stanu na 30 listopada 2015 r.) obejmujące liczbę studentów i absolwentów polskich uczelni (w tym cudzoziemców). W Polsce studiują ogółem 1 405 133 osoby. W tej liczbie przeważają kobiety – stanowią one 57,7% całej populacji studentów.  Proporcje płci na poszczególnych formach kształcenia zmieniają się nieznacznie: na studiach stacjonarnych udział kobiet wynosi 58,2%, … Czytaj dalej

Wizytacje PKA planowane na okres 17 – 24 kwietnia 2016 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe i instytucjonalne pomiędzy 17 a 24 kwietnia br: 17 – 18 kwietnia: na kierunku „psychologia” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie; 18 – 19 kwietnia: na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; 19 – 20 kwietnia: na kierunku „filologia polska” prowadzonym w Państwowej … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA weźmie udział w XXII Krajowej Konferencji PSRP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w obradach XXII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbywającej się w dniach 8 – 10 kwietnia 2016 r. w Jastrzębiej Górze. Uczestnicy spotkania dyskutować będą m. in. na tematy związane z działalnością samorządów studenckich, planowanymi zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kulturą jakości kształcenia. Przedstawione zostaną również zadania ekspertów studenckich uczestniczących … Czytaj dalej