Wizytacje PKA planowane na okres 17 – 24 kwietnia 2016 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe i instytucjonalne pomiędzy 17 a 24 kwietnia br:

 • 17 – 18 kwietnia:
  • na kierunku „psychologia” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;
 • 18 – 19 kwietnia:
  • na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;
 • 19 – 20 kwietnia:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu;
 • 20 – 22 kwietnia:
  • na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ocena instytucjonalna);
 • 21 – 22 kwietnia:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 • 22 – 23 kwietnia:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu;
  • na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
 • 23 – 24 kwietnia:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie.